ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η σχέση μεταξύ παχυσαρκίας, υπέρτασης και υπερινσουλιναιμίας έχει επιβεβαιωθεί μέσα από πολλές μελέτες. Η αντίσταση στην ινσουλίνη και η κοιλιακή παχυσαρκία μπορεί να αποτελέσουν παράγοντες για την ανάπτυξη αρτηριακής υπέρτασης. Η δραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος είναι πιθανότατα ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο λιπώδη ιστό, την ινσουλινοαντίσταση και την αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Η υπερινσουλιναιμία αυξάνει τη δραστηριότητα του συμπαθητικού και η αντίσταση στην ινσουλίνη οδηγεί σε περαιτέρω κατακράτηση χλωριούχου νατρίου και ενισχύει την ευαισθησία απέναντι σε ερεθίσματα του συμαθητικού συστήματος, που με τη σειρά τους οδηγούν σε αύξηση του προφορτίου της καρδιάς και σε αγγειοσύσπαση. Η μέσω του συμπαθητικού συστήματος επαγόμενη αγγειοσύσπαση επιδεινώνει την υπεργλυκαιμία και την αντίσταση στην ινσουλίνη καθώς προκαλεί μία μείωση της απορρόφησης και της χρησιμοποίησης της γλυκόζης στους περιφερικούς ιστούς.

Ως Αρτηριακή Υπέρταση ορίζεται η αυξημένη πίεση που ασκεί το αίμα καθώς κυκλοφορεί στο τοίχωμα των αρτηριών και μετριέται σε χιλιοστά στήλης υδραργύρου. Η αρτηριακή υπέρταση δεν είναι σταθερή ημέρα και νύχτα. Είναι χαμηλότερη κατά την διάρκεια του ύπνου και σε ηρεμία.

Συνήθως, η ΑΥ δεν έχει συμπτώματα γι’ αυτό και ονομάζεται «σιωπηλή νόσος». Ενδεχόμενα συμπτώματα απότομης αύξησης της αρτηριακής πίεσης είναι κεφαλαλγία, ζάλη, εμβοές, αίσθημα παλμών, νευρικότητα, δυσχέρια συγκέντρωσης ακόμα και λιποθυμία.

Η παρατεταμένη αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση προκαλεί βλάβες σε βασικά όργανα όπως:
1) ΕΓΚΕΦΑΛΟ. Η σημαντικότερη αιτία ΑΕΕ λόγω ρήξης ενός εξασθενιμένου αιμοφόρου αγγείου με συνέπεια την αιμορραγία εντός του εγκεφάλου.
2) ΜΑΤΙΑ. Η υπέρταση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τα αγγεία των ματιών. Η όραση μπορεί να εξασθενήσει και να επέλθει ακόμα και τύφλωση.
3) ΚΑΡΔΙΑ. Επιδείνωση της λειτουργίας της λόγω υπερτροφίας διάτασης ή ανεπάρκειάς της.
4) ΝΕΦΡΟΙ. Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια μέσω βλάβης των σπειραμάτων.

Η θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης στα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο μειώνει τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών επιπλοκών. Οι ελαφρά αυξημένες τιμές της αρτηριακής πίεσης βελτιώνονται συνήθως μετά από αλλαγή του τρόπου ζωής, όπως απώλεια βάρους, δίαιτα χωρίς αλάτι, με υδατάνθρακες αργής αποδέσμευσης και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές η φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Σχετικά άρθρα